Europas vadefugle - Lars Gejl

399,95

En helt ny, meget omfattende, rigt illustreret og unik udgivelse om de 83 vadefuglearter, der yngler og/eller optræder regelmæssigt eller som sjældne trækfugle og gæster i Europa. 3 Hovedafsnit:  1.Sammenligningstavler med fritlagte fotos af henholdsvis stående og flyvende brokfugle, ryler, klirer, bekkasiner og svømmesnepper - alle i henholdsvis deres voksne og ungfugledragter med pile, der peger på de vigtige detaljer, der karakteriserer pågældende art i forhold til de andre. 2.Rigt illustreret gennemgang af hver af de 83 arter mht deres forekomst,økologi, adfærd, ynglebiologi, stemme og udbredelse. 3.Rigt illustreret generel beskrivelse af vadefuglenes topografi, økologi, adfærd, træk, ynglebiologi og fældningsfaser - samt et silhuet afsnit af alle arter stående såvel som flyvende for hurtig identifikation.

Indbinding:Indbundet
ISBN:9788702171594
Sidetal:370
Størrelse i mm (BxHxD):264x248x34mm
Vægt:1754g
Inspiration