Model/varenr.: 9788750051497
So? eh? before I start, I would like to say a little about myself and a little about why I have chosen this theme?""BY ALL MEANS NO! You have already started! Actually, you have jumped the gun and that is just as foolish as a musician starting to play his instrument in the wings or on his way onto t ...mere
349,95
Model/varenr.: 9788757436976
Er det et problem, at uligheden stiger, når den generelle velstand øges i Danmark?   Spørgsmålet om økonomisk ulighed i Danmark spiller en central rolle for den økonomiske politik. Ofte hører vi diskussioner om, at uligheden er steget, om hvorvidt den er for stor eller for lille, og hvad man kan g ...mere
325,00
Model/varenr.: 9788702213591
Mere end 30 virksomheder! Så mange har Lars Tvede og Mads Faurholt stiftet. Nye og kommende iværksættere skæver til deres resultater og stiller dem mange spørgsmål om, hvad der skal til for at blive iværksætter. Derfor har de to serieiværksættere nu samlet deres erfaringer i denne bog. Kan alle bliv ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788740021691
Når Anders Dam er ked af det, kan alle i Jyske Banks hovedsæde i Silkeborg se det. Til gengæld er ingen i tvivl, når den ordførende direktør for landets tredjestørste bank har en god dag. Historien om Anders Dam er historien om den følsomme type i den sluttede kreds af danske bankdirektører. I ...mere
350,00
Model/varenr.: 9788702170023
I 1994 blev Humphrey Lau første gang sendt til Kina for Novo Nordisk, og selv om han er født i Kina, er han opvokset på Amager. Med den udefrakommendes, men dog indfødtes, øjne kigger han på Kina, på landets mægtige størrelse og ufattelige muligheder, på de interne forskelligheder i landet og på de ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788702203837
Humanister ved ikke nødvendigvis, hvordan det private erhvervsliv er skruet sammen. For det har de ikke lært på deres studie. Humanistens guide til det private erhvervsliv rækker en hjælpende hånd til kandidater fra eskimologi, filosofi, litteraturvidenskab og de andre humanistiske fa ...mere
249,95
999,95
Model/varenr.: 9788702189551
299,95
Model/varenr.: 9788740026559
At få nye medarbejdere godt ombord har direkte effekt på bundlinjen. Onboarding er et fremmedord i de fleste danske virksomheder. Især på direktionsgangen. Mærkværdigt nok. For arbejdet med at integrere nye medarbejdere i virksomheden kan nemlig, hvis det udføres rigtigt, sætte aftryk direkte på b ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788711482063
Manager-legenden sir Alex Ferguson udleder i denne bog essensen af sine 38 år som træner – først i Skotland og siden, selvfølgelig, gennem 27 år i Manchester United. Han afslører de nøgleredskaber, han anvender for at levere vedvarende succes på og uden for grønsværen. Fra taktik til teamvork, ...mere
299,95
295,00
Model/varenr.: 9788757435467
Denne antologi beskæftiger sig med rets- og kontraktøkonomi, som er det mest udbredte forskningsfelt i krydsfeltet mellem jura og økonomi. Forskningen inden for rets- og kontraktøkonomi har initialt været præget af, at det har været økonomer, der har bedrevet forskningen og med fokus på den økonomis ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788757435269
Eksekutionsret handler om de materielle regler om eksekution af formueretlige krav. Bogen gennemgår reglerne om:Eksekutionsfundamenter •Retsafgørelser •Gældsbreve•Forlig•Pantebreve Genstande for eksekution •Fast ejendom•Løsøre•Fordringer Hvem der kan forlange e ...mere
248,00
Model/varenr.: 9788741263632
Personalejura – regel- og paradigmesamling er anvendelig både for praktikere og studerende i arbejdsretlige fag. Bogen udkommer samtidig med Personalejura – praktisk arbejdsret (5. udg.), hvor der i betydeligt omfang er henvisninger til specielt aftaler og paradigmer i denne bog. Persona ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788741263625
Personalejura – praktisk arbejdsret behandler de centrale retsregler, der regulerer ansættelsesforholdets indgåelse, arbejdsgiverens ledelsesret og samarbejdet under ansættelsesforholdet med udførlig beskrivelse af såvel arbejdsgiveres som lønmodtageres rettigheder og pligter, herunder retssti ...mere
500,00
Model/varenr.: 9788757424973
Bogen fokuserer på forholdet mellem den ansatte, lederen og de anvendte styringsredskaber. Hovedpointer inkluderer at styring kan indføres på en sådan måde, at den offentlige medarbejder ser den som understøttende for arbejdet fremfor demotiverende.Der tilbydes desuden en indføring i motivationsform ...mere
250,00
149,95
Model/varenr.: 9788790469030
Det er en business thriller for de rigtig skarpe.De, der vil kunne gennemskue bogens plot og hovedperson, og derfor kan tage læringen direkte ud af fortællingen. Det er ikke let. Ud over, at bogens hovedperson kan minde lidt om en amerikansk starlet, ­filmstjerne og sangerinde – IQ 163, br ...mere
299,95
Model/varenr.: 9788776733346
Socialforvaltningsret" indeholder en gennemgang af såvel de danske som de internationale retskilders betydning for sociale afgørelser. De almene retsgrundsætninger om myndighedernes retsanvendelse såsom lighedsprincippet, proportionalitetsprincippet, forbuddet mod magtfordrejning, kravet om saglighe ...mere
560,00
Model/varenr.: 9788757420425
Persondataloven og sagsbehandling i praksis henvender sig til alle, der er i berøring med behandling af afgørelsessager i den offentlige forvaltning. Både studerende, praktikere, konsulenter og andre, der har behov for indsigt i persondatalovens samspil med og indflydelse på konkret sagsbehandling k ...mere
325,00
Model/varenr.: 9788775538645
en enestående måde at arbejde med forandring i dit arbejde og i dit liv
149,95
Model/varenr.: 9788759313282
Denne Titel er udsolgt! Ny udgave af bogen findes under ISBN 9788759316580

Ring for pris
47173241

Model/varenr.: 9788702168402
Niels B. Christiansen blev udnævnt til leder af Danfoss med 23.000 medarbejdere blot to uger før, finanskrisen brød ud i 2008. Krisen ramte virksomheden hårdt og gjorde det nødvendigt at fyre flere tusinde medarbejdere. Trods krisen lykkedes det at lægge en ny og langsigtet strategi, der har vakt in ...mere
349,95
Model/varenr.: 9788777065729
Systemisk coaching har et budskab til alle, der arbejder professionelt med samtaler. Bogen handler om at klargøre de rammeforståelser, kommunikationen skal foregå inden for. Den systemiske tilgang til coaching flytter fokus fra individ til relationer og fra problem til muligheder. Bogen vejleder co ...mere
399,00
Model/varenr.: 9788757432329
Formålet med denne bog er at tilvejebringe en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode. Der sættes fokus på:  Det retlige landskab •retten og retssystemet•juraens discipliner og juraens problemstilling•regeltyper og reguleringsformål•retfæ ...mere
395,00
299,95
200,00
250,00
Model/varenr.: 9788771595581
En aften i maj 2013 går 38-årige Flemming Kozok aggressivt ind i to amerikanske aktier. I løbet af få timer køber og sælger han titusindvis af værdipapirer. Da handelsdagen er omme, har han tjent 4,6 millioner kroner.  En formiddag i midten af april 2015 shorter 45-årige Tom Hougaard det tyske ...mere
249,95
Model/varenr.: 9788702168044
Det store, meget omtalte og meget roste værk af den franske økonom Thomas Piketty - om økonomi, kapitalisme, ulighed og demokrati. Uomgængelig som en indgang til at forstå nutidens og fremtidens kapitalisme. Værket er af den amerikanske økonom og nobelprisvinder Paul Krugman blevet kaldt "årets ...mere
399,95
Model/varenr.: 9788759315859
Vellykket kommunikation er en nødvendig, men ofte overset betingelse for at man som leder kan udføre ledelsesopgaven tilfredsstillende. I det personlige lederskab er det naturligt at se kommunikation som afgørende for at kunne lede. Ledelse handler nemlig ikke alene om at beklæde en rolle og varetag ...mere
299,00
Model/varenr.: 9788757418798
Denne 5. udgave af Forvaltningsret. Almindelige emner er revideret under hensyn til især ny lovgivning, ny retspraksis og nye ombudsmandsudtalelser.I lighed med 4. udgaven indeholder 5. udgaven en fremstilling af en række centrale emner inden for den traditionelle forvaltningsret. Som tidligere udga ...mere
975,00
Model/varenr.: 9788711336953
Er du original? Skiller du dig ud? Er du synlig? Hvis du er et stærkt personligt brand, spiller dit talent sammen med din personlighed, faglighed og tilstedeværelse. Du kan ikke bestemme, hvad andre skal mene om dig, men du kan påvirke dem positivt. Det gør du ved at arbejde bevidst med dit personli ...mere
299,95
Model/varenr.: 9788702156454
Ca. 20 procent af dine eksisterende kunder står for 80 procent af din omsætning? Så hvorfor glemmer du at fokusere på de eksisterende kunder fremfor at kapre de nye? Thomas Lykke giver råd og vejledning til, hvordan virksomheder kan fastholde og udvikle sin eksisterende kundedatabase. ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788702156164
Ydmyg spørgen er den ædle kunst at få den anden til at fortælle frit, at stille spørgsmål, som man ikke i forvejen kender svaret på, og at opbygge en relation baseret på nysgerrighed og interesse for den anden. Når vi interagerer med andre mennesker – især dem, vi skal lede – sker det al ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788702149296
Når man placerer professor Steen Hildebrandt og bestyrelsesformand Michael Christiansen i samme lokale, falder talen hurtigt på ledelse og lederskab. De har begge markante meninger om emnet samt mangeårige erfaringer – og derfor står de nu sammen bag bogen Lederskab til tiden. Det er i Le ...mere
350,00
Model/varenr.: 9788771293296
Denne bog er en lettilgængelig tilgang til moralsk funderet skoleledelse  – en bæredygtig skoleledelse, der understøtter læring. Bogen er bygget  op om syv enkle principper, der præsenteres i syv tilsvarende kapitler: Dybde – læring og identitet Længde – vedholdenhed ...mere
299,00
Model/varenr.: 9788702137989
Stine Bosse stiller skarpt på de udfordringer, der møder den moderne leder og den engagerede medarbejder. Det gælder internt i organisationen, i relation til kunderne og interessenterne, i samarbejdet i bestyrelsen og ikke mindst i forhold til det omgivende samfund.   På sin egen jordnære facon ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788702145489
- 66 strategier til at lykkes og samtidig have et liv i balance
300,00
Model/varenr.: 9788702129540
- Vækst og bæredygtighed
300,00
Model/varenr.: 9788702146066
- inspiration til retorisk lederskab
300,00
Model/varenr.: 9788702146790
- Virksomhedens nye grundstof
300,00
Model/varenr.: 9788740006735
- en historie om den danske bankkrise
350,00
Model/varenr.: 9788702140712
Kan man finde mening i livet, gøre verden til et bedre sted og samtidig tjene penge?   Richard Bransons klare svar er ja! I denne bog fortæller han på sin unikke og motiverende måde, hvordan han selv og mange andre gør det, og hvordan vi alle sammen kan bidrage. Vi får et bedre liv som men ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788771372533
Hvordan kan vi være verdens lykkeligste nation og alligevel brænde ud som aldrig før?   De sidste 100 år har vi udviklet stærke psykologiske mekanismer og ledelsesprincipper, der har øget vores effektivitet og ført til enorm fremgang. Men de har vist sig at have en uhyggelig slagside.  ...mere
299,95
Model/varenr.: 9788771083705
Hvornår og hvordan ændrer vi os? Enhver, der ønsker at foretage forandringer, står over for udfordringen at ændre holdninger - startende med sine egne. I denne modige bog udforsker og forklarer Lene Gammelgaard, hvordan vores eget og andres sind kan påvirkes. Lene Gammelgaard afdækker aspekter af de ...mere
249,95
Model/varenr.: 9788702113754
- Læg kursen for virksomhedens strategi i de sociale medier
300,00
Model/varenr.: 9788702129793
Hvordan vinkler man en historie? Hvad er det nu en rubrik er? Hvilken genre skal jeg bruge? Kommunikationsfolk med en akademisk uddannelse har ikke nødvendigvis lært at bruge journalistiske virkemidler i deres uddannelse. Og det er et problem i virksomheder, som har brug for kommunikationsfolk, der ...mere
300,00