Model/varenr.: 9788740006735
- en historie om den danske bankkrise
350,00
Model/varenr.: 9788759315859
Vellykket kommunikation er en nødvendig, men ofte overset betingelse for at man som leder kan udføre ledelsesopgaven tilfredsstillende. I det personlige lederskab er det naturligt at se kommunikation som afgørende for at kunne lede. Ledelse handler nemlig ikke alene om at beklæde en rolle og varetag ...mere
299,00
Model/varenr.: 9788750051497
So? eh? before I start, I would like to say a little about myself and a little about why I have chosen this theme?""BY ALL MEANS NO! You have already started! Actually, you have jumped the gun and that is just as foolish as a musician starting to play his instrument in the wings or on his way onto t ...mere
349,95
Model/varenr.: 9788702073102
Noma er blevet verdens bedste restaurant på bare fem år. LEGO var truet på livet, men er vendt til positiv udvikling og vækst. Hvad skyldes succesen, og hvordan lykkes det nogle virksomheder, at finde sig selv, bryde mainstream og ændre deres marked? Autentisk organisatorisk identitet er et nyt stra ...mere
400,00
Model/varenr.: 9788702113754
- Læg kursen for virksomhedens strategi i de sociale medier
300,00
Model/varenr.: 9788757435269
Eksekutionsret handler om de materielle regler om eksekution af formueretlige krav. Bogen gennemgår reglerne om:Eksekutionsfundamenter •Retsafgørelser •Gældsbreve•Forlig•Pantebreve Genstande for eksekution •Fast ejendom•Løsøre•Fordringer Hvem der kan forlange e ...mere
248,00
200,00
Model/varenr.: 9788757418798
Denne 5. udgave af Forvaltningsret. Almindelige emner er revideret under hensyn til især ny lovgivning, ny retspraksis og nye ombudsmandsudtalelser.I lighed med 4. udgaven indeholder 5. udgaven en fremstilling af en række centrale emner inden for den traditionelle forvaltningsret. Som tidligere udga ...mere
975,00
250,00
Model/varenr.: 9788740021691
Når Anders Dam er ked af det, kan alle i Jyske Banks hovedsæde i Silkeborg se det. Til gengæld er ingen i tvivl, når den ordførende direktør for landets tredjestørste bank har en god dag. Historien om Anders Dam er historien om den følsomme type i den sluttede kreds af danske bankdirektører. I ...mere
350,00
Model/varenr.: 9788702203837
Humanister ved ikke nødvendigvis, hvordan det private erhvervsliv er skruet sammen. For det har de ikke lært på deres studie. Humanistens guide til det private erhvervsliv rækker en hjælpende hånd til kandidater fra eskimologi, filosofi, litteraturvidenskab og de andre humanistiske fa ...mere
249,95
Model/varenr.: 9788775538645
en enestående måde at arbejde med forandring i dit arbejde og i dit liv
149,95
Model/varenr.: 9788702213591
Mere end 30 virksomheder! Så mange har Lars Tvede og Mads Faurholt stiftet. Nye og kommende iværksættere skæver til deres resultater og stiller dem mange spørgsmål om, hvad der skal til for at blive iværksætter. Derfor har de to serieiværksættere nu samlet deres erfaringer i denne bog. Kan alle bliv ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788702168044
Det store, meget omtalte og meget roste værk af den franske økonom Thomas Piketty - om økonomi, kapitalisme, ulighed og demokrati. Uomgængelig som en indgang til at forstå nutidens og fremtidens kapitalisme. Værket er af den amerikanske økonom og nobelprisvinder Paul Krugman blevet kaldt "årets ...mere
399,95
Model/varenr.: 9788702126082
Danske virksomheder producerer, sælger og udvikler allerede i Kina. Men hvad bliver det næste skridt? Mød nogle af de mest succesfulde danske erhvervsfolk i Kina, lær af deres dyrt købte erfaringer og få deres bud på den næste bølge, som allerede er i gang. Kina er en uundgåelig del af danske virksomheders fremtid.
300,00
Model/varenr.: 9788759313282
Denne Titel er udsolgt! Ny udgave af bogen findes under ISBN 9788759316580

Ring for pris
47173241

Model/varenr.: 9788702189551
299,95
Model/varenr.: 9788740026559
At få nye medarbejdere godt ombord har direkte effekt på bundlinjen. Onboarding er et fremmedord i de fleste danske virksomheder. Især på direktionsgangen. Mærkværdigt nok. For arbejdet med at integrere nye medarbejdere i virksomheden kan nemlig, hvis det udføres rigtigt, sætte aftryk direkte på b ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788741263625
Personalejura – praktisk arbejdsret behandler de centrale retsregler, der regulerer ansættelsesforholdets indgåelse, arbejdsgiverens ledelsesret og samarbejdet under ansættelsesforholdet med udførlig beskrivelse af såvel arbejdsgiveres som lønmodtageres rettigheder og pligter, herunder retssti ...mere
500,00
Model/varenr.: 9788757420425
Persondataloven og sagsbehandling i praksis henvender sig til alle, der er i berøring med behandling af afgørelsessager i den offentlige forvaltning. Både studerende, praktikere, konsulenter og andre, der har behov for indsigt i persondatalovens samspil med og indflydelse på konkret sagsbehandling k ...mere
325,00
Model/varenr.: 9788702116083
Vi går rundt og regner med, at alle andre mennesker er nærmest ligesom os selv. Og bliver meget forundrede eller sure og kede af det, når de reagerer på en helt anden måde, end vi selv ville have gjort.  Personlig kommunikation giver input til, hvordan man kan kigge på sin egen kommunikation, s ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788757432329
Formålet med denne bog er at tilvejebringe en grundlæggende indføring i retssystemets indretning og den juridiske metode. Der sættes fokus på:  Det retlige landskab •retten og retssystemet•juraens discipliner og juraens problemstilling•regeltyper og reguleringsformål•retfæ ...mere
395,00
Model/varenr.: 9788702146066
- inspiration til retorisk lederskab
300,00
Model/varenr.: 9788702120424
Det danske serviceniveau er mange steder elendigt. Vi affinder os med, at der er ansat ungarbejdere uden det mest basale kendskab til ydelse og produkt, kunde og virksomhed.
300,00
Model/varenr.: 9788702129793
Hvordan vinkler man en historie? Hvad er det nu en rubrik er? Hvilken genre skal jeg bruge? Kommunikationsfolk med en akademisk uddannelse har ikke nødvendigvis lært at bruge journalistiske virkemidler i deres uddannelse. Og det er et problem i virksomheder, som har brug for kommunikationsfolk, der ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788702170023
I 1994 blev Humphrey Lau første gang sendt til Kina for Novo Nordisk, og selv om han er født i Kina, er han opvokset på Amager. Med den udefrakommendes, men dog indfødtes, øjne kigger han på Kina, på landets mægtige størrelse og ufattelige muligheder, på de interne forskelligheder i landet og på de ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788776733346
Socialforvaltningsret" indeholder en gennemgang af såvel de danske som de internationale retskilders betydning for sociale afgørelser. De almene retsgrundsætninger om myndighedernes retsanvendelse såsom lighedsprincippet, proportionalitetsprincippet, forbuddet mod magtfordrejning, kravet om saglighe ...mere
560,00
Model/varenr.: 9788757424973
Bogen fokuserer på forholdet mellem den ansatte, lederen og de anvendte styringsredskaber. Hovedpointer inkluderer at styring kan indføres på en sådan måde, at den offentlige medarbejder ser den som understøttende for arbejdet fremfor demotiverende.Der tilbydes desuden en indføring i motivationsform ...mere
250,00
Model/varenr.: 9788702145489
- 66 strategier til at lykkes og samtidig have et liv i balance
300,00
Model/varenr.: 9788777065729
Systemisk coaching har et budskab til alle, der arbejder professionelt med samtaler. Bogen handler om at klargøre de rammeforståelser, kommunikationen skal foregå inden for. Den systemiske tilgang til coaching flytter fokus fra individ til relationer og fra problem til muligheder. Bogen vejleder co ...mere
399,00
Model/varenr.: 9788702156454
Ca. 20 procent af dine eksisterende kunder står for 80 procent af din omsætning? Så hvorfor glemmer du at fokusere på de eksisterende kunder fremfor at kapre de nye? Thomas Lykke giver råd og vejledning til, hvordan virksomheder kan fastholde og udvikle sin eksisterende kundedatabase. ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788757436976
Er det et problem, at uligheden stiger, når den generelle velstand øges i Danmark?   Spørgsmålet om økonomisk ulighed i Danmark spiller en central rolle for den økonomiske politik. Ofte hører vi diskussioner om, at uligheden er steget, om hvorvidt den er for stor eller for lille, og hvad man kan g ...mere
325,00