Socialforvaltningsret - Jon Andersen

560,00

Socialforvaltningsret" indeholder en gennemgang af såvel de danske som de internationale retskilders betydning for sociale afgørelser. De almene retsgrundsætninger om myndighedernes retsanvendelse såsom lighedsprincippet, proportionalitetsprincippet, forbuddet mod magtfordrejning, kravet om saglighed o.s.v. er beskrevet ligesom bogen indeholder en udførlig gennemgang af de processuelle regler der gælder for behandlingen af sociale sager.
Der er både en fremstilling af de generelle regler i forvaltningsloven, offentlighedsloven, forvaltningsindgrebsloven og persondataloven og en gennemgang af de specielle sagsbehandlingsregler i retssikkerhedsloven og den øvrige sociale lovgivning.

Bogen er skrevet og redigeret så den kan bruges både som lærebog og som opslagsværk. Alle problemstillinger er belyst med mange eksempler fra praksis på det sociale område.

 


Indholdsoversigt

Forord

Kapitel 1. Retskilder

Kapitel 2. Fortolkning eller skøns udøvelse

Kapitel 3. Fortolkning

Kapitel 4. Skønsudøvelse

Kapitel 5. Kompetence

Kapitel 6. Habilitet

Kapitel 7. Sagsoplysning

Kapitel 8. Forvaltningslovens sagsbehandlingsregler

Kapitel 9. De særlige socialretlige sagsbehandlingsregler

Kapitel 10. Tilsidesættelse af reglerne

Kapitel 11. Kontrol med efterlevelsen af reglerne

Litteraturfortegnelse

Afgørelsesregister

Stikordsregister

Oplagsdato:10-06-2014
Udg. dato:17-09-2013
Sprog:dan
Originalsprog:dan
EAN:9788776733346
Indbinding:Hæftet
ISBN:9788776733346
Sidetal:487

 

Størrelse i mm (BxHxD):
155x229x29mm

 

Vægt:
804g
Inspiration