Skilsmissen - Dansk og norsk identitet før og efter 1814 - Rasmus Glenthøj

398,00

Skilsmissen handler om, hvad det betød at være norsk og dansk før og efter adskillelsen i 1814 - og hvordan de stærke bånd på tværs af Skagerrak fortsat var med til at forme den nationale identitet i begge lande. Begivenhederne og omvæltninger i og omkring 1814 har på afgørende vis formet vores forståelse af det ´danske´ og det ´norske´, som vi forstår det den dag i dag.

Inspiration