Model/varenr.: 9788774672043
0 anmeldelser
Ud af Anden Verdenskrigs ruiner voksede en ny verdensorden med Sovjetunionen på den ene side og USA og Vesteuropa på den anden. Spændingerne mellem øst og vest udviklede sig hurtigt til en kold krig, der splittede Europa og satte sit dystre præg på verden i anden halvdel af det 20. århundrede. For ...mere
299,95
Model/varenr.: 9788771599893
0 anmeldelser
B.T. fylder 100 år den 31. august 2016. I en bog fyldt med billeder og muntre anekdoter ser journalist og B.T.-veteran Bjørn Westergaard tilbage på livets gang på Danmarks næstældste formiddagsavis. Læseren får en både grundig og underholdende introduktion til bladets historie, fra opfindelsen i den ...mere
349,95
Model/varenr.: 9788771598728
0 anmeldelser
Får de sociale medier dig også til at ønske, at du kunne prikke dine øjne ud og kaste dem mod den næste dulle, der poster et billede af sin øko-skyr-grovbolle-morgenmad? Vi kvinder STINKER til sociale medier, og de bringer det absolut mest tåkrummende og skabede frem i os alle. Pinlige duck-sel ...mere
199,95
Model/varenr.: 9788741264493
0 anmeldelser
Det demokratiske system sætter fokus på centrale områder og institutioner i det danske demokrati:•valgsystemet•partierne•det parlamentariske system•det administrative system•interesseorganisationer•medierne•EU 4. udgave bevarer bogens sigte med at give en deskript ...mere
350,00
Model/varenr.: 9788741263120
0 anmeldelser
200,00
Model/varenr.: 9788712053309
0 anmeldelser
Grænsespørgsmål findes overalt i sprogets verden. Der er tabugrænser, som hver generation afprøver, og som ofte flytter sig. Må man fx bruge ordet dværg? Må man tale om sigøjnere? Det skifter lidt – og måske kan det også blive stuerent igen at spise negerkys. Overskrider de unge grænsen for a ...mere
199,95
Model/varenr.: 9788741255569
0 anmeldelser
Stratifikation betegner det forhold, at der er ulige adgang til goder mellem forskellige grupper af mennesker i samfundet. Og forskningen i stratifikation handler om, hvad det er for mekanismer, der gør, at nogle grupper i højere grad end andre har adgang til materielle og symbolske ressourcer, der ...mere
325,00
Model/varenr.: 9788741264714
0 anmeldelser
Professionelle i velfærdsstaten præsenterer de teorier og begreber, der er relevante for at forstå den rolle, socialrådgivere, sygeplejersker, lærere og pædagoger spiller i velfærdsstaten og den offentlige sektor, og de vilkår, disse professionelle arbejder under. Der sættes fokus på følgende temaer ...mere
325,00
Model/varenr.: 9788741261140
0 anmeldelser
Videndeling er vigtig og skal på arbejdspladsen understøttes bedst muligt. Men videndeling er også lidt af et hurra-ord og dermed et område fyldt med historier og flosker, der udråber videndeling som den eneste sikre vej til succes. Videndeling er således omgærdet af en vis usikkerhed. Formålet med ...mere
350,00
Model/varenr.: 9788741263816
0 anmeldelser
250,00
225,00
Model/varenr.: 9788741264240
0 anmeldelser
Skat for de finansielle uddannelser  - i revideret 2. udgave. Omstruktureret, opdateret og med register. Lærebogen giver en lettilgængelig indføring i de grundlæggende danske skatteregler. Bogen indeholder mange eksempler på praktisk anvendelse, som kan føre til en forståelse af skatteretten. B ...mere
275,00
Model/varenr.: 9788741261133
0 anmeldelser
Medialisering har vundet frem som et centralt begreb til forståelse af mediernes samspil med kultur og samfund. På samme måde som ’globalisering’ og ’individualisering’ er vigtige begreber til at forstå moderne samfund, er ’medialisering’ blevet en begrebsmæssig r ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788792420350
0 anmeldelser
Med udgangspunkt i teori og praksis beskriver bogen, hvordan en dialogbaseret og lokal forankret planlægning for det åbne land kan til tilrettelægges og gennemføres. Udarbejdelse af strategier for Geopark Odsherred, Karby Sogn på Mors og Lokal Park Flyndersø og Sønder Lem Vig er tre af de praktiske ...mere
298,00
Model/varenr.: 9788741261256
0 anmeldelser
Personligt lederskab handler om udviklingen af din egen rolle og professionelle identitet i arbejdslivet. Bogen gennemgår de psykologiske elementer af det personlige lederskab. Den beskriver, hvordan læseren kan lære sig selv bedre at kende, bl.a. gennem mindfulness, transaktionsanalyse og assertion ...mere
225,00
Model/varenr.: 9788741263618
0 anmeldelser
225,00
Model/varenr.: 9788741260112
0 anmeldelser
Det er ikke ligegyldigt, hvordan den offentlige sektor organiseres og styres. Det betyder noget for, hvordan børnene bliver passet i børnehaverne, og hvordan veje og kloaker vedligeholdes. Ikke mindst betyder det noget for, hvor meget alle danskere skal betale i skat for at få leveret de ydelser, so ...mere
450,00
Model/varenr.: 9788771241006
0 anmeldelser
399,95
Model/varenr.: 9788771596083
0 anmeldelser
Psykiatrien har desværre i vid udstrækning forladt den biopsykosociale sygdomsmodel og satser nu næsten udelukkende på en biomodel, dvs. brug af lægemidler som ”løsningen” på alle problemer. Denne tilgang til psykiatrien har ikke leveret, hvad patienterne ønsker, og den har haft alvorlig ...mere
299,95
Model/varenr.: 9788762904422
0 anmeldelser
En kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i den økonomiske udvikling i Danmark i de seneste 35 år med hovedvægten på konjunkturbevægelserne og den økonomiske politik. Der gøres desuden rede for væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold. Læseren bliver herve ...mere
299,95
Model/varenr.: 9788741257983
0 anmeldelser
International skatteret er et interessant og mangesidet felt, der kontinuerligt giver anledning til nye problemer, diskussioner og løsninger i krydsfeltet mellem jura, økonomi, politik og forretning. Feltet er yderligere kompliceret af, at den internationale skatteret ikke er repræsenteret ved ét sa ...mere
550,00
Model/varenr.: 9788741262758
0 anmeldelser
Dine forudsætninger for skabe relationer har rod i dit tidlige tilknytningsmønster. Det kan præge din gennemslagskraft som leder, også selvom du er faglig dygtigt og knokler igennem. Denne bog guider dig til at få øje på, hvordan du ubevidst genspiller nogle mønstre fra din opvækst, som måske ikke g ...mere
230,00
Model/varenr.: 9788721036829
0 anmeldelser
Tilskyndet af sin forargelse over selv kyndige journalisters og tv-reporteres gentagne bevidstløse snak om ”det muslimske tørklæde” - som om tørklæder først var opfundet i 1700tallet, og som om der ikke var i titusindvis af utilslørede muslimske kvinder i verden - satte Benny Andersen si ...mere
125,00
Model/varenr.: 9788759319659
0 anmeldelser
Jesper Tynell har siden 2010 mødtes med en lang række embedsmænd fra Beskæftigelsesministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Socialministeriet, Integrationsministeriet og Finansministeriet.     Han har talt med fuldmægtige og topchefer, medarbejdere langt fra og helt tæt på m ...mere
399,00
Model/varenr.: 9788790924102
0 anmeldelser
Siden 1912, hvor ØK indsatte motorskibet Selandia på ruten til Bangkok, har danske rederier været blandt verdens bedste til at drive linjefart på verdenshavene. I denne bog fortæller den britiske søfartsekspert Bruce Peter historien om DFDS, ØK og Mærsks linjefart til Amerika og Asien - og bogen fø ...mere
399,00
Model/varenr.: 9788770703949
0 anmeldelser
 bogen forklarer forklarer Anders Lundkvist Eurokrisen, så også ikke-økonomer kan forstå den. Hvordan den er opstået, hvordan den er forløbet og hvordan udsigterne er.  Skyldes krisen staternes fråds? Eller skyldes den snarere, at bankerne fik lov at fortsætte uden væsentlige reguleringer ...mere
229,00
Model/varenr.: 9788771377927
0 anmeldelser
- Hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet
299,95
Model/varenr.: 9788711409299
0 anmeldelser
- Beretningen om hvorfor der gik 838 dage før Eddy og Søren kom hjem
299,95
Model/varenr.: 9788741860862
0 anmeldelser
- En praktisk og personlig håndbog
199,00
Model/varenr.: 9788702142945
0 anmeldelser
Sæt stenalderhjernen på stand by og skru op for den kulturelle intelligens! Det moderne arbejdsliv foregår i en global kontekst, næsten uanset hvor vi er og hvem vi er. Desværre er vores hjerner konstrueret til at fungere i stenalderlandsby og ikke på et komplekst, internationalt arbejdsmarked. Boge ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788779735989
0 anmeldelser
Året vender, men i hvilken retning? Ingen ved hvordan. Klaus Rifbjerg skriver:  ”Pessimisten vil sige, at det vender ad helvede til, andre – mere optimistiske – vil påstå, at der er tale om en overgang og at det hele ender (vender) godt … Klaus Rifbjerg tillader sig at ...mere
169,95
Model/varenr.: 9788702143195
0 anmeldelser
Data, dimser og drømmen om et bedre liv
300,00
Model/varenr.: 9788741257686
0 anmeldelser
En introduktion
350,00
Model/varenr.: 9788779735453
0 anmeldelser
I 72 prosastykker – nogle kortere, nogle længere – følges årets gang fra nytår 2011 til nytår 2012. Mens tiden går, går forfatterens tanker i mange retninger, fra det aktuelt politiske og kulturelle til helt andre ting – barndom, alderdom, kristendom, sproget m.m. Men mange af de t ...mere
269,00
Model/varenr.: 9788741254852
0 anmeldelser
Organisationer står over for massive udfordringer, der sætter ledere under pres og udfordrer dem både som ledere og mennesker: Hvordan opleves det? Hvordan føles det? Hvordan ser det ud indefra? Og hvordan påvirker disse dynamikker egentlig ledergruppens funktionsduelighed? Uden en velfungerende led ...mere
275,00