Model/varenr.: 9788741263120
200,00
Model/varenr.: 9788774672043
Ud af Anden Verdenskrigs ruiner voksede en ny verdensorden med Sovjetunionen på den ene side og USA og Vesteuropa på den anden. Spændingerne mellem øst og vest udviklede sig hurtigt til en kold krig, der splittede Europa og satte sit dystre præg på verden i anden halvdel af det 20. århundrede. For ...mere
299,95
Model/varenr.: 9788741261140
Videndeling er vigtig og skal på arbejdspladsen understøttes bedst muligt. Men videndeling er også lidt af et hurra-ord og dermed et område fyldt med historier og flosker, der udråber videndeling som den eneste sikre vej til succes. Videndeling er således omgærdet af en vis usikkerhed. Formålet med ...mere
350,00
Model/varenr.: 9788741860862
- En praktisk og personlig håndbog
199,00
250,00
Model/varenr.: 9788762904422
En kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i den økonomiske udvikling i Danmark i de seneste 35 år med hovedvægten på konjunkturbevægelserne og den økonomiske politik. Der gøres desuden rede for væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold. Læseren bliver herve ...mere
299,95
Model/varenr.: 9788790924102
Siden 1912, hvor ØK indsatte motorskibet Selandia på ruten til Bangkok, har danske rederier været blandt verdens bedste til at drive linjefart på verdenshavene. I denne bog fortæller den britiske søfartsekspert Bruce Peter historien om DFDS, ØK og Mærsks linjefart til Amerika og Asien - og bogen fø ...mere
399,00
Model/varenr.: 9788771598728
Får de sociale medier dig også til at ønske, at du kunne prikke dine øjne ud og kaste dem mod den næste dulle, der poster et billede af sin øko-skyr-grovbolle-morgenmad? Vi kvinder STINKER til sociale medier, og de bringer det absolut mest tåkrummende og skabede frem i os alle. Pinlige duck-sel ...mere
199,95
Model/varenr.: 9788711409299
- Beretningen om hvorfor der gik 838 dage før Eddy og Søren kom hjem
299,95
Model/varenr.: 9788741264493
Det demokratiske system sætter fokus på centrale områder og institutioner i det danske demokrati:•valgsystemet•partierne•det parlamentariske system•det administrative system•interesseorganisationer•medierne•EU 4. udgave bevarer bogens sigte med at give en deskript ...mere
350,00
Model/varenr.: 9788702143195
Data, dimser og drømmen om et bedre liv
300,00
Model/varenr.: 9788792420350
Med udgangspunkt i teori og praksis beskriver bogen, hvordan en dialogbaseret og lokal forankret planlægning for det åbne land kan til tilrettelægges og gennemføres. Udarbejdelse af strategier for Geopark Odsherred, Karby Sogn på Mors og Lokal Park Flyndersø og Sønder Lem Vig er tre af de praktiske ...mere
298,00
Model/varenr.: 9788771377927
- Hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet
299,95
Model/varenr.: 9788771596083
Psykiatrien har desværre i vid udstrækning forladt den biopsykosociale sygdomsmodel og satser nu næsten udelukkende på en biomodel, dvs. brug af lægemidler som ”løsningen” på alle problemer. Denne tilgang til psykiatrien har ikke leveret, hvad patienterne ønsker, og den har haft alvorlig ...mere
299,95
Model/varenr.: 9788770703949
 bogen forklarer forklarer Anders Lundkvist Eurokrisen, så også ikke-økonomer kan forstå den. Hvordan den er opstået, hvordan den er forløbet og hvordan udsigterne er.  Skyldes krisen staternes fråds? Eller skyldes den snarere, at bankerne fik lov at fortsætte uden væsentlige reguleringer ...mere
229,00
Model/varenr.: 9788741262758
Dine forudsætninger for skabe relationer har rod i dit tidlige tilknytningsmønster. Det kan præge din gennemslagskraft som leder, også selvom du er faglig dygtigt og knokler igennem. Denne bog guider dig til at få øje på, hvordan du ubevidst genspiller nogle mønstre fra din opvækst, som måske ikke g ...mere
230,00
Model/varenr.: 9788702271430
Fremtiden er et spil. Og her er gamer-manualen til, hvordan du vinder.  Fremtidssans lærer dig at spotte trends, holde fokus på målet, overkomme frygt og tabuer, træne nye, fremtidsorienterede egenskaber og visualisere din fremtid fyldt med magiske øjeblikke.  Du går fra at være en passiv, analytisk ...mere
299,95
Model/varenr.: 9788771599893
B.T. fylder 100 år den 31. august 2016. I en bog fyldt med billeder og muntre anekdoter ser journalist og B.T.-veteran Bjørn Westergaard tilbage på livets gang på Danmarks næstældste formiddagsavis. Læseren får en både grundig og underholdende introduktion til bladets historie, fra opfindelsen i den ...mere
349,95
Model/varenr.: 9788712053309
Grænsespørgsmål findes overalt i sprogets verden. Der er tabugrænser, som hver generation afprøver, og som ofte flytter sig. Må man fx bruge ordet dværg? Må man tale om sigøjnere? Det skifter lidt – og måske kan det også blive stuerent igen at spise negerkys. Overskrider de unge grænsen for a ...mere
199,95
Model/varenr.: 9788741257983
International skatteret er et interessant og mangesidet felt, der kontinuerligt giver anledning til nye problemer, diskussioner og løsninger i krydsfeltet mellem jura, økonomi, politik og forretning. Feltet er yderligere kompliceret af, at den internationale skatteret ikke er repræsenteret ved ét sa ...mere
550,00
Kinas ustoppelige vækst er i færd med at skabe en helt ny verdensorden, hvor de globale økonomiske magtforhold afgørende forskyder sig. Den nye verdensorden, der tegner sig, vil have Kina som sit centrum. I Kina i moderne tid går Kjeld Erik Brødsgaard bag om avisoverskrifterne og gennemgår, hvorlede ...mere
350,00
Model/varenr.: 9788702142945
Sæt stenalderhjernen på stand by og skru op for den kulturelle intelligens! Det moderne arbejdsliv foregår i en global kontekst, næsten uanset hvor vi er og hvem vi er. Desværre er vores hjerner konstrueret til at fungere i stenalderlandsby og ikke på et komplekst, internationalt arbejdsmarked. Boge ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788741254852
Organisationer står over for massive udfordringer, der sætter ledere under pres og udfordrer dem både som ledere og mennesker: Hvordan opleves det? Hvordan føles det? Hvordan ser det ud indefra? Og hvordan påvirker disse dynamikker egentlig ledergruppens funktionsduelighed? Uden en velfungerende led ...mere
275,00
Model/varenr.: 9788741261133
Medialisering har vundet frem som et centralt begreb til forståelse af mediernes samspil med kultur og samfund. På samme måde som ’globalisering’ og ’individualisering’ er vigtige begreber til at forstå moderne samfund, er ’medialisering’ blevet en begrebsmæssig r ...mere
300,00
Model/varenr.: 9788759319659
Jesper Tynell har siden 2010 mødtes med en lang række embedsmænd fra Beskæftigelsesministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Socialministeriet, Integrationsministeriet og Finansministeriet.     Han har talt med fuldmægtige og topchefer, medarbejdere langt fra og helt tæt på m ...mere
399,00
Model/varenr.: 9788741260112
Det er ikke ligegyldigt, hvordan den offentlige sektor organiseres og styres. Det betyder noget for, hvordan børnene bliver passet i børnehaverne, og hvordan veje og kloaker vedligeholdes. Ikke mindst betyder det noget for, hvor meget alle danskere skal betale i skat for at få leveret de ydelser, so ...mere
450,00
Model/varenr.: 9788741263618
225,00
Model/varenr.: 9788741261256
Personligt lederskab handler om udviklingen af din egen rolle og professionelle identitet i arbejdslivet. Bogen gennemgår de psykologiske elementer af det personlige lederskab. Den beskriver, hvordan læseren kan lære sig selv bedre at kende, bl.a. gennem mindfulness, transaktionsanalyse og assertion ...mere
225,00
Model/varenr.: 9788741257686
En introduktion
350,00
Model/varenr.: 9788741264714
Professionelle i velfærdsstaten præsenterer de teorier og begreber, der er relevante for at forstå den rolle, socialrådgivere, sygeplejersker, lærere og pædagoger spiller i velfærdsstaten og den offentlige sektor, og de vilkår, disse professionelle arbejder under. Der sættes fokus på følgende temaer ...mere
325,00
Bogens forfattere kommer fra hver sin politiske fløj, men bogen er ikke et møde på midten. Det er et opgør med en gammeldags måde at tænke arbejde på og et bud på, hvad enhver kan gøre som arbejdstager, leder, og hvad vi kan gøre som samfund. For det er på tide at tænke og handle anderledes, hvis ik ...mere
299,95
Model/varenr.: 9788779735453
I 72 prosastykker – nogle kortere, nogle længere – følges årets gang fra nytår 2011 til nytår 2012. Mens tiden går, går forfatterens tanker i mange retninger, fra det aktuelt politiske og kulturelle til helt andre ting – barndom, alderdom, kristendom, sproget m.m. Men mange af de t ...mere
269,00
Model/varenr.: 9788741264240
Skat for de finansielle uddannelser  - i revideret 2. udgave. Omstruktureret, opdateret og med register. Lærebogen giver en lettilgængelig indføring i de grundlæggende danske skatteregler. Bogen indeholder mange eksempler på praktisk anvendelse, som kan føre til en forståelse af skatteretten. B ...mere
275,00
Model/varenr.: 9788741255569
Stratifikation betegner det forhold, at der er ulige adgang til goder mellem forskellige grupper af mennesker i samfundet. Og forskningen i stratifikation handler om, hvad det er for mekanismer, der gør, at nogle grupper i højere grad end andre har adgang til materielle og symbolske ressourcer, der ...mere
325,00
399,95
Model/varenr.: 9788721036829
Tilskyndet af sin forargelse over selv kyndige journalisters og tv-reporteres gentagne bevidstløse snak om ”det muslimske tørklæde” - som om tørklæder først var opfundet i 1700tallet, og som om der ikke var i titusindvis af utilslørede muslimske kvinder i verden - satte Benny Andersen si ...mere
125,00
Model/varenr.: 9788779735989
Året vender, men i hvilken retning? Ingen ved hvordan. Klaus Rifbjerg skriver:  ”Pessimisten vil sige, at det vender ad helvede til, andre – mere optimistiske – vil påstå, at der er tale om en overgang og at det hele ender (vender) godt … Klaus Rifbjerg tillader sig at ...mere
169,95