Model/varenr.: 9788759315736
A Handbook for Language Detectives gives a thorough presentation of English grammar at bachelor level and discusses how to teach grammar.The book unveils to the readers, who will be working as grammar detectives, the fascinating world of language. It does not only deal with ‘traditional gramma ...mere
348,00
Model/varenr.: 9788741263205
Almen didaktik handler om undervisningens fænomener og problemer. Forfatteren fremstiller tre grundlæggende dimensioner i almendidaktikken: Disciplinering, at indføre en struktur, som gør eleverne klar til at lære Undervisning, at formidle viden til eleverne, der nuancerer og udvikler deres viden og ...mere
225,00
Model/varenr.: 9788771186710
Bogen giver lærere og undervisere i både grundskole og på ungdomsuddannelser de nødvendige redskaber til didaktiske analyser, der kan hjælpe på vej i egen undervisningspraksis. Forfatterne beskriver det store repertoire af didaktiske begreber, analyser og modeller, der hjælper med at udforske didak ...mere
199,00
Model/varenr.: 9788755912472
Basiskemi B er en gennemrevideret og forøget udgave af Kemi 2000 B-niveau. Sammen med Basiskemi C dækker Basiskemi B kernestoffet på kemi B-niveau. Bogens ni kapitler er: 1. Kemiske reaktioners hastigheder 2. Kemisk ligevægt 3. Syre-basereaktioner 4. Carbonhydrider 5. Karakteristiske grupper og sto ...mere
349,95
Model/varenr.: 9788779886360
Oplagsdato:26-08-2015 Udg. dato:01-01-2007 Sprog:dan Indbinding:Hæftet ISBN:9788779886360 Sidetal:192 Serie:Cooperative Learning
619,95
Model/varenr.: 9788759315217
 mere end 15 år har studerende på tværs af fag og uddannelser anvendt Den gode opgave, den kendte håndbog i opgaveskrivning til studerende og undervisere på lange og mellemlange videregående uddannelser. Fra sygepleje- til seminariestuderende, fra idræt- til it-studerende, fra business- til bio ...mere
250,00
Model/varenr.: 9788759329177
Den gode opgave i ny udgave. I mere end 20 år har ”opgavebiblen” Den gode opgave hjulpet studerende på tværs af fag og uddannelser med at skrive selvstændige, videnskabelige opgaver. I 5. udgaven har Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen fået selskab af fem nye medforfattere til at bidrage fra ...mere
299,00
Model/varenr.: 9788778879783
En bog til forældre, der vil hjælpe deres børn på 7. til 10. klassetrin med lektierne i matematik. Den kan også med fordel bruges af andre, der ønsker at skabe sig et hurtigt overblik. Bogen guider læseren gennem de områder, som børn i 7. til 10. klasse skal igennem. Dermed kan man som forælder hjæl ...mere
70,00
Model/varenr.: 9788771180190
En bog til forældre, der vil hjælpe deres børn med lektierne i matematik. Den kan med fordel bruges af andre, der ønsker at skabe sig et hurtigt overblik over den elementære matematik.Forfatteren dækker størstedelen af de områder, børnene støder på i matematiktimerne fra 1. til 6. klasse. Og hun for ...mere
59,00
Model/varenr.: 9788741262406
Skolen har gennem hele sin historie udviklet og forandret sig, og den står midt i et nyt krævende udviklingsprojekt, der går ud på at få alle elever med. Men hvordan foregår udvikling af skole og undervisning overhovedet? Per Fibæk Laursen argumenterer for, at didaktisk udvikling minder om biologisk ...mere
250,00
Model/varenr.: 9788778670755
Diskursanalysen leverer redskaber til at undersøge, hvordan betydning skabes socialt, og hvilke virkninger bestemte verdensbilleder har for vores sociale liv. Oplagsdato:19-04-2013 Udg. dato:22-02-1999 Indbinding:Hæftet ISBN:9788778670755 Sidetal:216
215,00
Model/varenr.: 9788759320860
Eksamen og eksamensformer handler om institutioner, herunder: •Sammenhængen mellem undervisning og eksamen •Eksamens betydning for de studerendes læreproces •Valg af eksamensform •Udformning af forskellige eksamensformer •Korrekt eksamensadfærd i forhold til gældende love og ...mere
219,00
Model/varenr.: 9788741263403
Denne bog om erhvervspædagogisk didaktik er anvendelsesorienteret med fokus på, hvordan didaktikken kan inddrage erhvervet. Bogen er tæt relateret til praksis på erhvervsskolerne med den hensigt, at lærerne vil tage den ned fra hylden og bruge den i det daglige lærerarbejde. Bogen er primært rettet ...mere
200,00
Model/varenr.: 9788723041401
Ny formelsamling der matcher skolestyrelsens formelsamling fra 2010.Velegnet som opslagsværk i elevernes daglige arbejde med matematik. Rigt eksemplificeret og med plads til elevens egne notater. Indeholder også trigonometri. Statistikafsnittet er udvidet i forhold til tidligere udgaver. Formelsamli ...mere
39,95
Model/varenr.: 9788702170856
FUCK, EN LÆKKER RØV! ER EN SUPERFORENKLET GUIDE TIL DEN SVIGTEDE SPROGBRUGER. DU LÆRER ALT DET BASALE, SOM DU BURDE HAVE LÆRT I FOLKESKOLEN – OGSÅ AT SÆTTE KOMMAER UDEN AT DØ AF KEDSOMHED. OG DU KOMMER TIL AT FORSTÅ, HVORFOR DET ER VIGTIGT. BOGEN KAN LET OG SMERTEFRIT REDDE DIT LIV – I H ...mere
129,95
Model/varenr.: 9788723502322
Greb om analysen præsenterer og gennemgår analysemodeller til forskellige genrer - fra folkeviser til romaner, fagtekster, film, reklamer og hjemmesider. Opslagsbogen giver også nyttig viden om symboler og sprog samt tips til egne præsentationer og skriftligt arbejde. Greb om analysen samler de vigt ...mere
209,95
Model/varenr.: 9788702056679
Historiedidaktik består af tre dele: I første del beskrives, hvordan historie er blevet et videnskabsfag og siden et skolefag, og hvordan og hvorfor skolefagets sigte og indhold har ændret sig i tidens løb. Anden del diskuterer didaktiske potentialer i en række læremidler, der anvendes i historieund ...mere

Ring for pris
47173241

Model/varenr.: 9788771063851
Kniber det med at huske alle formler, forbindelser og begreber inden for biologi, kemi og fysik?Når Newtons lov, det periodiske system, fotosyntese, astronomi og alt det andet naturvidenskabelige stof, som vi forældre gerne vil hjælpe med at forklare, bliver en del af skolearbejdet – så er bog ...mere
149,95
Model/varenr.: 9788771064971
Ny, revideret og udvidet udgave!Her er bogen for dig, der synes, at det er svært at hjælpe med dit barns matematiklektier! Allerede når ens barn går i sjette klasse, begynder nogle forældre at fortvivle over matematiklektierne. Hvordan var det nu, man regnede arealet af en trekant ud...? I de s ...mere
149,95
870,00
Model/varenr.: 9788792098856
Trojkas undervisningsmateriale til Ledelse i praksis 3. udgave omfatter følgende:•Lærebog •E-læringsmaterialer på iTrojka •PDF-dokument om udarbejdelse af erhvervscase  Lærebogen er tilpasset fagmodulbeskrivelsen for Ledelse i praksis og dækker fagområdet ledelse på erhvervsakad ...mere
447,00
Model/varenr.: 9788759315019
Ny og udvidet udgave af bestselleren om de relationer mellem ledere og medarbejdere, der præger livet i organisationer. 2. udgaven indeholder forskellige ændringer. Der er tilføjet et kapitel om ledergruppens særlige funktion og foretaget en omfattende udvidelse og omstrukturering af et kapitel om l ...mere
398,00
Model/varenr.: 9788759316580
Forventningerne til, hvad der er god ledelse af og i organisationer, ændrer sig stadig hurtigere.Ledelse og organisation - forandringer og udfordringer sætter fokus på den kompleksitet og den mangfoldighed af perspektiver og tilgange til organisationsfeltet, som er nødvendig for at indfange organisa ...mere
399,00
Model/varenr.: 9788757127072
Udvidet førstehjælp til formler
149,95
Model/varenr.: 9788757126624
Førstehjælp til formler
149,95
Model/varenr.: 9788723041227
Indholdsmæssigt er bogen identisk med Matematisk opslagsbog i systemet Matematrix. Matematikhåndbogen henvender sig til: • Elever, der har brug for hjælp til selvhjælp. • Forældre, der vil hjælpe deres børn med matematik. • Studerende ved alle videregående uddannelser, hvor grundsk ...mere
199,95
Model/varenr.: 9788761696977
Tekstbog til første del af Passaparola-serien. Denne 2. udgave indeholder ikke cd-er. Lydfilerne kan købes her: https://passaparola1.systime.dk/   Udg. dato:16-09-2019 Indbinding:Hæftet ISBN:9788761696977 Sidetal:199 Størrelse i mm (BxHxD):202x271x16mm Vægt:677g ...mere
449,95
Model/varenr.: 9788761617590
Øvehæftet følger lektionerne i bogen. Til hver lektion er der en oversættelsesøvelse fra dansk til italiensk samt andre øvelser af forskellig art. Der er både traditionelle indsætnings- og bøjningsøvelser og andre lidt sjovere øvelser med fx billeder eller krydsogtværs. Øvelserne har fokus på den g ...mere
199,95
399,00
Model/varenr.: 9788761671219
Psykologiens veje præsenterer forskellige retninger inden for psykologien: PsykoanalyseBehaviorisme Evolutionær psykologi Eksistentiel og humanistisk psykologi Kognitiv psykologi Socialpsykologi Bogen beskæftiger sig også med flere af de vigtigste psykologiske discipliner samt en række temaer med stor relevans for nutidens samfund; udviklingspsykologi, familieliv, kønsroller, omsorgssvigt og opdragelse for at nævne nogle få. På denne baggrund formår bogen at kaste lys over en række specifikke psykologiske problemstillinger - herunder stress, intelligens, kriser, kønsroller og læring. Bogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler.
600,00
Model/varenr.: 9788750044642
Pædagogen i skolen – en værktøjskasse til trivsel og læring er til pædagoger, der arbejder i skolen samt til pædagogstuderende, der har valgt specialiseringen Skole- og fritidspædagogik. Den fortæller om rammerne for skolepædagogens arbejde og om, hvordan pædagogens faglighed og kompetencer ...mere
299,00
298,00
Model/varenr.: 9788762810143
Sosu – Trin 1 er den store grundbog til social- og sundhedshjælperuddannelsen. Bogens opbygning og indhold afspejler den nye uddannelsesordning, der træder i kraft i 2013. I bogen er der lagt vægt på overskuelighed, opslagsvenlighed og tydelig struktur i både tekst og layout. Grundbogen er nat ...mere
900,00
Model/varenr.: 9788788901412
.
99,95