Engelsk-dansk ordbog for udlændinge - English-Danish Dictionary for Foreigners

De fleste engelsk-danske ordbøger er udarbejdet med henblik på danskere, der ønsker at kommunikere på engelsk. Denne ordbog er for udlændinge, der lærer og bruger det danske sprog i Danmark og i udlandet. Engelsk-dansk ordbog for udlændinge indeholder ca. 25.000 ord og faste udtryk på engelsk og dansk og angiver grammatiske former, udtale og brug af de danske ord. Engelsk-dansk ordbog for udlændinge modsvarer Dansk-engelsk ordbog for udlændinge udgivet af forlaget Bostrup i 2011. I samme serie findes Dansk-russisk ordbog, Dansk-bulgarsk ordbog og Bulgarsk-dansk ordbog. Flere andre er under forberedelse.

Most English-Danish dictionaries are made for Danes. This English-Danish Dictionary for Foreigners is made for foreigners who are learning and using the Danish language in Denmark or abroad. English-Danish Dictionary for Foreigners contains some 25.000 English words and phrases along with their Danish equivalents and describes the pronunciation and inflexion of the Danish words. English-Danish Dictionary for Foreigners corresponds to Danish-English Dictionary for Foreigners, by Bostrup Publishers 2011. Other dictionaries from Bostrup Publishers are Danish-Russian, Danish-Bulgarian and Bulgarian-Danish. More dictionaries are in preparation.

Ring for pris
47173241

Andre så også på disse produkter