Rets- og kontraktøkonomi - Jacob Lyngsie, Bent Ole Gram Mortensen, Kim Østergaard

Denne antologi beskæftiger sig med rets- og kontraktøkonomi, som er det mest udbredte forskningsfelt i krydsfeltet mellem jura og økonomi. Forskningen inden for rets- og kontraktøkonomi har initialt været præget af, at det har været økonomer, der har bedrevet forskningen og med fokus på den økonomiske analyse af retlige problemstillinger.

 

I dag bedrives der i et større omfang end tidligere forskning inden for rets- og kontraktøkonomi i de juridiske miljøer i universitetsverdenen, herunder i Danmark og de øvrige nordiske lande. Selvom fokus oftest er en økonomisk tilgang, er der en tendens til i et stigende omfang at anvende juridisk metode proaktivt og inkorporere juridisk motiverede problemstillinger. Der er således tale om, at rets- og kontraktøkonomi er blevet et interdisciplinært forskningsfelt, herunder hvorledes juraen kan anvendes i et strategisk perspektiv.

 

Bidragene i bogen afspejler også denne forskningsmæssige mangfoldighed, således at der mere er tale om en interdisciplinær tilgang end den klassiske tilgang, som rets- og kontraktøkonomien udspringer af. Bogen viser, hvorledes den økonomiske teori kan bidrage til at kvalificere og forberede den juridiske forskning og omvendt, hvorigennem der kan opnås bedre juridiske.

 

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond

 

Indholdsoversigt
Forord
Kapitel 1. Kontrahering af fælles optimering – Partneringsaftaler – i et komparativt og spilteoretisk perspektiv - af Christina D. Tvarnø
Kapitel 2. An economic analysis of EU trademark law; the role of the average consumer in trademark infridgment between two confusingly similar trademarks - af Rasmus Dalgaard Laustsen
Kapitel 3. That effect does regulation have on the culture of banks - by David McIlroy
Kapitel 4. Where do we stand on discounts? – A Danish perspective - af Christian Bergqvist
Kapitel 5. Systemet i systemet ved siden af systemet - af Vibe Thimgaard Knoop
Kapitel 6. Naboerstatning og vindmøller – et retsøkonomisk perspektiv - af Bent Ole Gram Mortensen
Kapitel 7. Methodological differences between legal dogmatics and new institutional economics - by Jacob Lyngsie & Kim Østergaard

Udg. dato:22-01-2016
Indbinding:Hæftet
ISBN:9788757435467
Størrelse i mm (BxHxD):163x240x18mm
Vægt:450g
300,00
Andre så også på disse produkter