Sørine Gotfredsen - Livskraft

Bogen bag den populære podcastserie "Sørine og livskraften"
 

Sørine Gotfredsen har erkendt, at kærlighed er forbundet med noget andet og større end den afgrænsede, romantiske kærlighed mellem to mennesker. Den er forbundet med en livskraft, der kan give fornemmelsen af, at man går i ét med sine omgivelser, kommer i kreativt flow eller endda mærker tilstedeværelsen af noget guddommeligt. Forfatteren har på egen krop mærket nedslag af livskraft, når hun som stor pige lyttede til Kim Larsens musik. Som moden og erfaren præst blev hun efterhånden ramt af Grundtvigs salmer om menneskelivet. 

Grundtvig og Kim Larsen ejede begge den sande skjalds kraft. De kunne med deres sange forbinde mennesker med hinanden, med jord og himmel. De skrev begge tekster til samtiden, men løftede disse videre til det universelle. Grundtvig digtede bedst og mest, når han havde overvundet en af sine store og smertefulde sjælelige kriser, som han lærte at leve med. Kim Larsen gav ofte stemme til de forfløjne drømme og gadens poesi. De to digtere var fælles om at betragte mennesket som værdigt, at give det sjæl og ånd.  
 
"Livskraft" trækker på forfatterens egne erfaringer med at spejle sig i det store stof, vi er fælles om: litteraturen, sproget, myterne. Hun kender som præst og menneske de store dilemmaer, svære valg og ubegribelige fejltagelser, et menneskeliv oftest formes af. Med bogen og den løbende dialog med Grundtvig og Kim Larsen viser hun, at enhver kan få adgang til en skønhed og rigdom, der bedst beskrives som livskraften.
299,95
Andre så også på disse produkter